Odluka o pokretanju postupka javne nabavke nastavne opreme i učila za potrebe Sedme OŠ