Ugovor o nabavci - Namještaj i učila za Sedmu OŠ

Objavi za: 
Ministarstvo
Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):