Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo

Objavi za: 
Ministarstvo
Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 

5774-1-1-17-3-10/17

Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):