INFORMACIJA - Postupak osnivanja visokoškolske ustanove i provođenje postupka statusnih promjena

Informacije u vezi sa postupkom osnivanja visokoškolske ustanove i provođenja postupka statusnih promjena sadržane su u:

1. Izvod iz Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) koji tretira sva relevantna pitanja u vezi sa osnivanjem visokoškolske ustanove/organizacione jedinice/odsjeka/studijskog programa.
2. Instrukcija za uplatu sredstava za provođenje postupka.
3. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo "Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/06)