Propisi

Zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 31/11)
Odluka
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/16)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/08, PDF icon 32/05)
Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 20/08)
Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 25-04, 23-05)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 15/15)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 4/15)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 31/12)
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/16)
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 44/14)
Odluka o uplati sredstava osnivača za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja ustanove za obrazovanje odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/16)
Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 4/14)
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/00)
Odluka o uplati sredstava za osnivanje obrazovne institucije za obrazovanje odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/16)
Pravilnik
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 38/12)
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 25/04)
Pravilnik o sticanju zvanja vozača - instruktora motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 15/07, 41/07)
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon Glasnik046.pdf)
Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 47/14)
Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07, 72/07)
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 36/10)
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 40/16)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 21/15)
Pravilnik o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/16)
Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/15)
Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/13)
Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/2000)