Propisi

Zakon
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 18/03)
Odluka
Odluka o uplati sredstava osnivača za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja ustanove za obrazovanje odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/16)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 31/12)
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 44/14)
Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 4/14)
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/00)
Odluka o uplati sredstava za osnivanje obrazovne institucije za obrazovanje odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/16)
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/16)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/08, PDF icon 32/05)
Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 20/08)
Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 25-04, 23-05)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 15/15)
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/16)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 4/15)
Pravilnik
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/2000)
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa podrucja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 24/06)
Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/12)
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 34/08, 27/09)
Pravilnik o vozačkoj dozvoli ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na području kantona sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 52/14)
Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon Spisak akademskih titula.doc)
Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 12/07)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 38/12 ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 38/12)
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom ("'Službene novine FBiH'",Microsoft Office document icon 63/07)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 04/16)