Propisi MON

Ukupno 31 - 60 od 121
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Okvirni zakon o visokom obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/07
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/09
Zakon o fondu za nauku 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon Zakon o fondu za nauku.doc
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 8/11
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon analiza_potreba_i_problema_mladih_2016._godina.pdf
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Etički kodeks za članove Ispitne komisije Interni dokument Microsoft Office document icon eticki_codex_za_clanove_ispitne_komisije.doc
Kriterij o izboru učenika generacije osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Kriteriji o izboru učenika generacije srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon 30/08
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/08
Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25-04, 23-05
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/16
Odluka o uplati sredstava osnivača za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja ustanove za obrazovanje odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/16
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/15
Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/17
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/15
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/12
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/14
Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/00
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'41/17 PDF icon 41/17
Odluka o uplati sredstava za osnivanje obrazovne institucije za obrazovanje odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/16
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/16
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/08, PDF icon 32/05
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 36/10
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/15