Propisi

Pravilnik
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o načinu organiziranja i provođenju ispita ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/16)
Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 47/14)
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 18/98)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/16)
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature / završnog ispita ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 12/00, 16/07)
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon Pravilnik o pracenju i vrednovanju OS.doc)
Standard
Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 16/07)
Izmjene i dopune Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 27/08)
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.pdf)
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/04)
Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 27/08)
Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normativima prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 11/03)
Ostalo
Kriterij o izboru učenika generacije osnovne škole ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon preuzmi)
Kriteriji o izboru učenika generacije srednjih škola ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon preuzmi)
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo ("Interni dokument",PDF icon 30/08)
Etički kodeks za članove Ispitne komisije ("Interni dokument",Microsoft Office document icon eticki_codex_za_clanove_ispitne_komisije.doc)
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 11/05)
Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih Kantona Sarajevo ("Interni dokument",PDF icon analiza_potreba_i_problema_mladih_2016._godina.pdf)