Propisi

Pravilnik
Pravilnik o vozačkoj dozvoli ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 21/15)
Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 12/07)
Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/15)
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom ("'Službene novine FBiH'",Microsoft Office document icon 63/07)
Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Standard
Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 16/07)
Izmjene i dopune Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 27/08)
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.pdf)
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/04)
Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 27/08)
Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normativima prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 11/03)
Ostalo
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 11/05)
Etički kodeks za članove Ispitne komisije ("Interni dokument",Microsoft Office document icon eticki_codex_za_clanove_ispitne_komisije.doc)
Kriterij o izboru učenika generacije osnovne škole ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon preuzmi)
Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih Kantona Sarajevo ("Interni dokument",PDF icon analiza_potreba_i_problema_mladih_2016._godina.pdf)
Kriteriji o izboru učenika generacije srednjih škola ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon preuzmi)
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo ("Interni dokument",PDF icon 30/08)