Propisi

Pravilnik
Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 36/14)
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 47/14)
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 18/98)
Pravilnik o vozačkoj dozvoli ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature / završnog ispita ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 12/00, 16/07)
Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 12/07)
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon Pravilnik o pracenju i vrednovanju OS.doc)
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom ("'Službene novine FBiH'",Microsoft Office document icon 63/07)
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/2000)
Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa podrucja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 24/06)
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/12)
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 34/08, 27/09)
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07)
Pravilnik o sticanju zvanja vozača - instruktora motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 15/07, 41/07)
Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na području kantona sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 52/14)
Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon Spisak akademskih titula.doc)
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon Glasnik046.pdf)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 38/12 ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 38/12)
Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 13/07, 72/07)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 04/16)
Izmjene i dopune Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 03/13)
Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/16)
Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 3/13)