Propisi

Zakon
Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/00)
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 18/03)
Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 88/07)
Postupak osnivanja osnovne škole ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",)
Postupak osnivanja predškolske ustanove ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/08)
Postupak osnivanja srednje škole (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon preuzmi)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 33/17)
Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 123/07)
ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 34/20)
Zakon o izmjeni zakona o osnvonom odgoju i obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 30/19)
Zakon o izmjeni zakona o srednjem obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 30/19)
Zakon o izmjeni zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 34/20)
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/17)
Zakon o predškolskom odgoju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/08)
Zakon o srednjem obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/17)
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 31/19)
Ostalo
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (" Interni dokument",PDF icon 30/08)
Kriterij o izboru učenika generacije osnovne škole ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon preuzmi)
Kriteriji o izboru učenika generacije srednjih škola ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon preuzmi)
Smjernice o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području Kantona Sarajevo (" Interni dokument",PDF icon SMJERNICE O UVOĐENJU DUALNOG OBRAZOVANJA U SREDNJE STRUČNE ŠKOLE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO)
Odluka ili rješenje
Odluka o izmjeni Odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_uplati_sredstava_za_realizaciju_usluga_ministarstva_za_obrazovanje_nauku_i_mlade_i_budzetske_korisnike_iz_nadleznosti_ministarstva.pdf)
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 41/17)
Odluka o utvrđivanju izbornog područja za gimnazije u Kantonu Sarajevo (" Interni dokument",PDF icon Odluka o utvrđivanju izbornih područja za gimnazije)
Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 33/17)
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova komisije za izbor predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora Javne ustanove Djeca Sarajeva ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/20)
Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 35/20)
Pravilnik
Izmjene i dopune Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 03/13)
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 2/20)
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 36/10)
Pravilnik o dopuni pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 13/20)