Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike srednjih škola

Dvadesettreće kantonalno takmičenje iz matematike za učenike srednjih škola održano je dana, 06.3.2018. i 07.3.2018. god. u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu. Takmičenju je pristupilo 156 učenika iz 15 srednjih škola u kantonu Sarajevo. Rješavanje zadataka je trajalo 180 minuta za svaki razred. Komisiju za pregled radova su činili: mr. Amar Bašić, mr. Belma Alihodžić, mr. Aida Rizvanović, Sead Delalić, MA.

Najbolje rezultate postigli su sljedeći učenici:

I RAZRED:

1. Paradžik Sandro
2. Hasović Mirza
3. Kadić Benjamin
4. Alagić Azra
5. Hatić Vedad

II RAZRED

1. Tahirović Faik
2. Mujkić Amila
3. Ćatić Hana
4. Čolaković Vedad
5. Fišek Hamza

III RAZRED

1. Velašević Boris
2. Pozderac Admir
3. Džaka Tarik
4. Medošević Adna
5. Šehović Ajla
IV RAZRED

1. Kurić Amar
2. Melunović Dino
3. Šabanović Adnan
4. Nuhanović Elma
5. Parić Muamer

Ekipno, najbolje rezultate postigle su sljedeće škole:Druga gimnazija Sarajevo, Međunarodna srednja škola Sarajevo, Sarajevo koledž, Treća gimnazija i Prva bošnjačka gimnazija.

Sarajevo, 13.3.2018. godine

Stručna savjetnica za predmet matematika
Aida Rizvanović