Obavijest - Polaganje stručnog ispita

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon polaganje_strucnog_ispita.doc29 KB

"Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama ( u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar od 15. do 30. dana u mjesecu."

Oktobarski ispitni rok je od 16.10. 2017. (ponedjeljak) do 31.10. 2017. (utorak)

Prijave se podnose na odgovarajućem formularu i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Prosvjetno-pedagoškom zavodu (Sarajevo, Aleja Bosne srebrne bb, soba br. C602).
Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 - Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 29. 09. 2017. godine
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati
Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist Budžeta Kantona Sarajevo - depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke. Vrsta prihoda: 722429 – ovo je nova šifra vrste prihoda (ranija 722631 više nije važeća). Budžetska organizacija: 2101001. Općina: 077.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita "Metodika nastave" nije položio, upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i treba izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 175 KM. ( Svrha doznake: Stručni ispit - uplata za popravni ispit iz metodike nastave ).
Kandidat koji na usmenom dijelu ispita "Primjena propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja" nije položio. upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i treba izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 100 KM. ( Svrha doznake: Stručni ispit - uplata za popravni ispit iz primjene propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja ).

Slika: