Seminar - ''Dizajn i metodologija Obrazovanja za mir''

Od 17.10. do 19.10.2008. godine održan je zajednički seminar Pedagoških zavoda, Zavoda za školstvo i Pedagoških savjeta iz Bosne i Hercegovine u Fojnici. Seminar je organizirao Institut za Balkan „Obrazovanje za mir“ (Bosna i Hercegovina) na temu „Dizajn i metodologija Obrazovanja za mir“.
U srcu Obrazovanja za mir (EFP) metodologije je integracija principa mira u lekcije iz svakog predmeta, u svim razredima. Uvodno predavanje, kao i  završno predavanje na temu „Kreiranje nenasilnih učionica i škola“ je realizirao Dr. H. B. Danesh, Direktor EFP – International.
Predstavnici svih pedagoških zavoda su prezentirali primjere nastavnih jedinica u kojima su bili integrisani principi iz Nastavnog plana i programa Obrazovanje za mir. Cilj Programa stručnog osposobljavanja Obrazovanja za mir je opremiti iskusne prosvjetne radnike/savjetnike sa znanjem, kapacitetom i vještinama na slijedećim područjima:

  • Temeljit pregled principa Obrazovanja za mir kako su navedeni u EFP Nastavnom planu i programu i radnim materijalima
  • Integrativni razvoj nastavnog plana i programa i dizajn lekcija
  • Razvoj učenika
  • Savjetodavno/mentorska/trenerska podrška nastavnicima
  • Podrška školskoj zajednici.