Seminar - ''FAD - učenje na daljinu''

Dana 24.10.2008. godine u Centru za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija (tačnije u prostorijama Dokumentacionog centra) održao se nastavak workshop - seminara na temu „FAD - učenje na daljinu“. Učešće na ovom workshop - seminaru su imali profesori sa Univerziteta Sarajevo i Mostar, kao i članovi koji su do sada bili uključeni u rad FAD grupe.
Workshop - seminari su dva puta održani u 2007.godini, tako da su već formirane FAD grupe u Banja Luci, Bihaću, Zenici, Mostaru, Tuzli i Sarajevu.
Učešće u radu FAD grupe imaju članovi i predstavnici različitih fakulteta Univerziteta u Federaciji BiH i Univerziteta u Banja Luci. Kompletna inicijativa je pod vodstvom profesora sa Univerziteta u Bolognia - Fakultet obrazovnih nauka, koji su na raspolaganje stavili kompletan obrazovni materijal (FAD moduli).