Seminar nastavnika tehničkog odgoja i direktora osnovnih i srednjih škola

Od 16.do 19. oktobra 2008. u Trogiru je održan seminar iz metodike i primjene savremenih nastavnih tehnologija za nastavnike tehničkog odgoja i direktore osnovnih i srednjih škola iz BiH.
Ovaj seminar se održava tradicionalno, a organizovali su ga Udruženje pedagoga tehničke kulture i Udruženje za naučno - tehnički odgoj mladih u BiH. Podršku seminaru dalo je Federalno ministarstvo kulture i sporta i pojedini pedagoški zavodi Kantona.

Seminaru je prisustvovalo 107 polaznika.

 

Predavači su bili eminentni stručnjaci: prof.dr. sc. Sadeta Zečić, doc. dr. Alan Topčić, prof. dr. Đorđe Nadrljanski, mr. sc. Milan Cvijetinović, profesori Elvira Šišić, Nedim Sivčević i Nusret Ahmetović.

 

Između ostalih na seminaru su obrađene sljedeće teme:

  • Obrazovni softver u nastavi tehničkog odgoja;
  • Mehatronički moduli u robotici i nano-tehnologijama;
  • Učenje (saznajni proces) u nastavi tehničkog odgoja;
  • Rad sa djecom sa posebnim potrebama u redovnoj nastavi, posebno u nastavi tehničkog odgoja;
  • Projekat metoda u nastavi tehničkog odgoja i primjena ICT;
  • Realizacija nastave tehničkog odgoja u petom razredu devetogodišnje škole.

Svi polaznici uradili su praktičnu vježbu iz elektronike koju će raditi i djeca u redovnoj nastavi.

Značaj ovog seminara proizlazi iz činjenice da je u svijetu, pa i kod nas, razvoj nauke i tehnike vrlo brz i da se promjene dešavaju svakodnevno tako da znanja nastavnika tehničkog odgoja koja su ranije stekli, nisu dostatna za savladavanje tih promjena. Ovakvim seminarima čine se pokušaji da se u mogućoj mjeri taj problem ublaži.