Seminar za uposlenike PPZ-a u BiH

Treći EFP (Education for peace) Zajednički seminar za sve uposlenike pedagoških zavoda u BiH  održat će se u Fojnici, u periodu od 17.10. do 19.10.2008. godine. Seminar se relizuje u okviru projekta ''Obrazovanje za mir''. 

Cilj seminara je približavanje NPP za ''Obrazovanje za mir'' nastavnim planovima i programima zvaničnih institucija.