Auto-škole

Auto-škole i instruktori

Naziv auto-škole: 92

Jašarević Enver , Telefon: 061/144-896
Tiro Edhem , Telefon: 061/211-810

Naziv auto-škole: A-AN COMPANY

Ajnadžić Nermina , Telefon: 061/901-750
Bajraktarević Asim , Telefon: 061/237-796
Šljivo Zuhdija , Telefon: 062/557-915

Naziv auto-škole: AJLA

Delić Denis , Telefon: 062/759-792
Memišević Fikret
Šakić Mirela , Telefon: 061/852-399
Mašović Zaim
Fijuljanin Husnija , Telefon: 062/118-576
Šakić Abdulah , Telefon: 061/947-322

Naziv auto-škole: AMNA

Glavić Jasmina , Telefon: 061/242-091
Glavić Husejn , Telefon: 061/242-116

Naziv auto-škole: ART

Hadžić Suad , Telefon: 061/144-888
Balić Senad
Pendek Rasim , Telefon: 061/137-965

Naziv auto-škole: AUDI QUATRO

Drljević Mahir , Telefon: 061/220-202
Fijuljanin Hasib , Telefon: 061/158-990
Fijuljanin Jasmina , Telefon: 062/347-065
Ajdinović Selim , Telefon: 061/225-266
Kovačević Nihad , Telefon: 061/359-944

Naziv auto-škole: BESTLINE

Koldžić Šefik , Telefon: 033/550-100
Brkljač Borko

Naziv auto-škole: BOSNA

Jaha Muhidin , Telefon: 061/107-222