Obilježavanje međunarodnog dana pješaka u KŠC " Sv.Josip" - Medicinska škola