Obavještenje o radu Sektora za saobraćaji edukaciju u dane Novogodišnjih praznika