Propisi

Pravilnik
Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon Spisak akademskih titula.doc)
Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 47/14)
Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/13)
Pravilnik o dopuni pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/13)
Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 15/15)
Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 36/14)
Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 47/14)
Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na području kantona sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 52/14)
Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 51/17)
Standard ili kodeks
Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.pdf)