Centar za edukaciju "Centrotrans", Sarajevo

Vlasnik: 
Centrotrans-eurolines d.d. Sarajevo
Adresa: 
Kurta Schorka br.14, Sarajevo
Telefon: 
033/770-800
Fax: 
033/770-853
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: