Centar za edukaciju "DIZART"

Vlasnik: 
Jasmin Ahmić
Adresa: 
Halilovići br. 45, Sarajevo
Telefon: 
Fax: 
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: