Centar za obrazovanje odraslih SERDA

Vlasnik: 
SERDA d.o.o Sarajevo
Adresa: 
Kolodvorska br. 6, Sarajevo
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: