CPCD - SMART centar za obrazovanje odraslih

Vlasnik: 
Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo
Adresa: 
Gradačačka bb, 71000 Sarajevo
Telefon: 
033 644-810
Fax: 
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Lokacija: