JU Srednjoškolski centar Hadžići

Vlasnik: 
Adresa: 
6. mart br. 19, Hadžići
Telefon: 
033/580-710
Fax: 
033/420-337
Tip: 
Ustanove obrazovanja odraslih
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Lokacija: