Lista ustanova

Osnovne škole
Naziv Adresa Fax Telefon
"AL AMEL" Sarajevo Osik 8 230-294 230-294
Centar “Vladimir Nazor” Azize Šaćirbegović 80 641-354 650-196
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Aleje Bosne srebrene 22 473-020 473-019, 460-745, 455-483
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 033/226-977 033/211-790, 033/226-977
Četvrta osnovna škola - Ilidža Put Famosa 33 698-203 698-202
Deseta osnovna škola Ilidža Osik 210 230-209 564-540
Deveta osnovna škola Rakovička cesta 339 428-416 428-415
Druga osnovna škola - Ilidža Školska 1, Hrasnica 510-640 514-137
Francuska osnovna škola CIFS Sarajevo Paromlinska 66 444-405 444-405
JU Osnovna škola "Aneks" Vrbovska bb, Sarajevo 033/658-883 033/658-883
Katolički školski centar - Osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 653-506 665-521
Maarif Primary School (Osnovna škola "Maarif") Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004
Međunarodna njemačka škola Sarajevo - Internationale Deutsche Schule Sarajevo Buka 11-13 +387 33 560-520
Međunarodna osnovna škola „Richmond Park International Primary school" Francuske revolucije bb 660-080 944-140
OŠ “Mehmed Handžić” Lužani bb - Ilidža 764-111 626-077
OŠ “Đulistan” Lješevo - Ilijaš 402-487 403-321
OŠ "Hadžići" Hadželi bb, 71240 Hadžići 033/408-810 033/408-811, 033/408-810
OŠ “ 6.mart ” Hadžići Anđelka Lažetića 5 420-120, 428-175 420-120
OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić Bjelašnička 59 416-623 417-527
OŠ “Al-Walidein-Gazzaz” Hasiba Brankovića 2 235-488 235-507
OŠ “Aleksa Šantić” Branislava Nušića 95 461-300 456-533, 461-300
OŠ “Alija Nametak” Zaima Šarca 15 211-075 652-297, 211-075
OŠ “Avdo Smailović” Adema Buće 63-b 640-654 619-155
OŠ “Behaudin Selmanović” Viteška 6, Briješće, Sarajevo 033/780-021 780-020
OŠ “Ćamil Sijarić” Braće Mulić 16 543-196 544-301, 543-196
OŠ “Čengić Vila I” Fetaha Bećirbegovića 2 640-220 653-759
OŠ “Džemaludin Čaušević” Prvomajska 24 713-820 611-651
OŠ “Edhem Mulabdić” Konak 1 239-013 236-044
OŠ “Fatima Gunić” Nerkeza Smailagića 18 472-752 545-181
OŠ “Grbavica II” Behdžeta Mutevelića bb 651-121 642-642
OŠ “Grbavica I” Grbavička 14 651-337 661- 278, 651-337
OŠ “Hamdija Kreševljaković” Carina 2 272-720 272-720
OŠ “Hasan Kaimija” Cicin han 93 559-905 559-906
OŠ “Hasan Kikić” Gorica 27 220-162 445-137
OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš Krajiška bb 400-458 400-996
OŠ “Hilmi ef. Šarić” Hadžići-Tarčin Bratstva i jedinstva 38 419-150 428-395
OŠ “Hrasno” Porodice Ribar 2 651-120 647-451, 651-120
OŠ “Isak Samokovlija” Fra Anđela Zvizdovića 1 210-144 212-499
OŠ “Izet Šabić” Hotonj – Vogošća Donji Hotonj bb 481-089 481-090
OŠ “Kovačići” Zagrebačka 22a 615-879 615-878
OŠ “Malta” Marka Marulića 27 613-501 613-502
OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” Braće Begić 19 220-491 220-491
OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Žrtava fašizma 14 650-807 644-897
OŠ “Meša Selimović” Geteova 16 542-899 543-113
OŠ “Mirsad Prnjavorac” - Vogošća Jošanička 51 430-911 430-910
OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Logavina 52 447-246 238-151
OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Čekaluša 53 208-567 216-567
OŠ “Mustafa Busuladžić” Ahatovićka 41 629-574 629-574
OŠ “Nafija Sarajlić” Patriotske lige 57 213-823 209-232
OŠ “Osman Nakaš” Gradačačka 39 642-066 641-287
OŠ “Osman Nuri Hadžić” Lava Tolstoja 6 460-363 460-362
OŠ “Podlugovi“ Ilijaš Žrtava genocida u Srebrenici 212 401-017 401-017, 428-760
OŠ “Pofalići” Ivanjska 1 644-163 644-163
OŠ “Porodice ef. Ramić” – Vogošća Nova cesta 62 430-993 430-993
OŠ “Saburina” Saburina 4 538-340 538-340
OŠ “Safvet beg Bašagić” Gimnazijska 1 204-707 205-923, 204-707
OŠ “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” Iza Hrida 11 233-429 532-324
OŠ “Skender Kulenović” Bulevar Mimar Sinana bb 464-288 451-600
OŠ “Sokolje” Numan paše Ćuprilića do 17 765-542 765-540
OŠ “Srednje” Ilijaš Srednje bb 489-047 489-047
OŠ “Umihana Čuvidina” Smaje Šikala 1 766-410 541-009
OŠ “Velešićki heroji” Velešići 2 214-584 214-598
OŠ “Vladislav Skarić” Terezija 48 551-586 212-031
OŠ “Vrhbosna” Baruthana 60 240-100 240-100
OŠ “Zahid Baručija” – Vogošća Omladinska 14 430-615 432-650
OŠ “Zaim Kolar” – Trnovo Dejčići 438-000 438-001 , 438-000
OŠ “Zajko Delić” - Vogošća Slatinski put 3 485-409 426-830
Osma osnovna škola – Amer Ćenanović Ilidža Ilirska 2 (Butmir) 771-323 771-316, 771-321
Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo Kemala Kapetanovića 43 710-861 651-523
Osnovna muzička škola - Ilidža Josipa Slavenskog 24 623-170 623-400
Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Josipa Štadlera 1 444-234 212-410
OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević” Mehmed paše Sokolovića 2 221-338 219-825
Peta osnovna škola - Ilidža Umihane Čuvidine 58 515-571 515-177
Privatna osnovna škola “Bloom” Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Prva osnovna škola - Ilidža Mala aleja 15 639-574 639-575
Prva privatna OŠ “Isa-beg Ishaković” Banjalučka bb, 71000 Sarajevo 957-495 957-496
Quality Schools International - International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo) Omladinska broj 16 424-471 424-450
Sedma osnovna škola – Ilidža Blažuj 118 761-630 761-630
Šesta osnovna škola - Ilidža Barska bb Stup 626-783 623-405
Treća osnovna škola - Ilidža Nasihe Kapidžić Hadžić 1 638-473 638-479
Zavod “Mjedenica” Mjedenica 34 207-962 207-963