Lista ustanova

Srednje škole
Naziv Adresa Fax Telefon Web adresa
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Lukavička 6 473-020 473-019 http://www.czsd.edu.ba
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 440-969 440-969 http://www.cersig.edu.ba
Četvrta gimnazija Mala aleja 69 636-704 636-704; http://www.cetvrta-gimnazija.edu.ba
Druga gimnazija Sutjeska 1 667-438 667-438 http://www.2gimnazija.edu.ba
Elektrotehnička škola za energetiku Zmaja od Bosne 37 655-285 235-014 http://www.etssa.edu.ba
Gazi Husrev-begova medresa Sarači 49 534-384 534-888 http://www.medresa.ba
Gimnazija Dobrinja Senada Poturka Senčija bb 464-284 464-948 http://www.gdobrinja.edu.ba
Gimnazija Obala Obala Kulina bana 3 214-960 214-960 http://www.obala.edu.ba
Katolički školski centar - srednja medicinska škola Šenoina 3 552-021 218-295 http://www.ksc-sarajevo.com
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Mehmed Paše Sokolovića 11 665-521 653-506 http://www.ksc-sarajevo.com
Peta gimnazija Senada Poturka Senčija bb 235-521 235-521 http://www.peta-gimnazija.edu.ba
Prva bošnjačka gimnazija Petrakijina 22 668-212 461-780 http://www.bosnjackagim.edu.ba/
Prva gimnazija Gimnazijska 3 216-685 203-567 http://www.prva-gimnazija.edu.ba
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Azize Šaćirbegović 80 655-950 655-950 http://www.strucnoobraz.edu.ba
Srednja ekonomska škola Zmaja od Bosne 39 250-048 250-041 http://www.ses.edu.ba
Srednja elektrotehnička škola Safeta Zajke 2 650-998 650-989 http://www.ets-sa.edu.ba
Srednja građevinsko geodetska škola Franca Lehara 5 214-543 214-543 http://www.ggs.edu.ba
Srednja mašinska tehnička škola Zmaja od Bosne 8 Direktor 275-630 275-620 http://www.smts.edu.ba
Srednja medicinska škola Tahmiščina 2 202-005 666-185 http://www.sms.edu.ba
Srednja medicinska škola - Jezero Patriotske lige 67a 652-416 443-987 http://www.smsjezero.edu.ba
Srednja muzička škola Josipa Štadlera 1 207-951 441-958 http://www.muzickasa.edu.ba
Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Armaganuša 29 +387 33 205-942 +387 33 205-942 http://www.sts.edu.ba
Srednja škola metalskih zanimanja Zmaja od Bosne 8 207-369 207-369 http://www.ssmz.edu.ba
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Hamdije Kreševljakovića 55 443-371 262-900 http://www.mspvps.edu.ba
Srednja škola primijenjenih umjetnosti Gimnazijska 11 262-580 440-520 http://www.artschoolsa.edu.ba/
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Vilsonovo Šetalište 11 641-036 641-036 http://www.ssodd.edu.ba
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Velešići 2 561-941 561-940 http://www.ssskskola.edu.ba
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Medrese 5 531-675 531-675 http://www.msts.edu.ba
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Emira Bogunića Čarlija 2 764-225 764-225 http://www.sgts.edu.ba
Srednja ugostiteljsko-turistička škola Dugi sokak 9 232-828 534-633 http://www.msuts-sa.edu.ba
Srednja zubotehnička škola Čekaluša 84 262-180 262-180 http://www.szs.edu.ba
Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš Kakanjska 16 +387 33 400-815 +387 33 400-815 http://www.scilijas.com.ba
Srednjoškolski centar Hadžići Ul. 6. mart br. 19 420-337 420-337 http://www.sscha.edu.ba
Srednjoškolski centar Vogošća Jošanička 119 424-180 432-638 http://www.mssvogosca.edu.ba
Treća gimnazija Vilsonovo šetalište 16 279-251 279-250; http://www.treca-gimnazija.edu.ba
Željeznički školski centar Ložionička 8 722-941 722-940 http://www.zsc.edu.ba