Lista ustanova

Srednje škole
Naziv Adresa Fax Telefon
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Lukavička 6 473-020 473-019
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 440-969 440-969
Četvrta gimnazija Mala aleja 69 636-704 636-704;
Druga gimnazija Sutjeska 1 667-438 667-438
Elektrotehnička škola za energetiku Zmaja od Bosne 37 655-285 235-014
Gazi Husrev-begova medresa Sarači 49 534-384 534-888
Gimnazija Dobrinja Senada Poturka Senčija bb 464-284 464-948
Gimnazija Obala Obala Kulina bana 3 214-960 214-960
Gimnazija „Richmond Park College“ Sarajevo Francuske Revolucije bb 782-101 944-115
Katolički školski centar - srednja medicinska škola Šenoina 3 552-021 218-295
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Mehmed Paše Sokolovića 11 665-521 653-506
Maarif Highschool (Srednja škola "Maarif") Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004
Međunarodna gimnazija "Richmond Park International Secondary School" Francuske revolucije bb 782-121 944-130
Perzijsko-Bosanski koledž sa internatom Lješevo b.b. 402-487 402-204
Peta gimnazija Senada Poturka Senčija bb 235-521 235-521
Prva bošnjačka gimnazija Petrakijina 22 668-212 461-780
Prva gimnazija Gimnazijska 3 216-685 203-567
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Azize Šaćirbegović 80 655-950 655-950
Srednja ekonomska škola Zmaja od Bosne 39 250-048 250-041
Srednja elektrotehnička škola Safeta Zajke 2 650-998 650-989
Srednja građevinsko geodetska škola Franca Lehara 5 214-543 214-543
Srednja mašinska tehnička škola Zmaja od Bosne 8 Direktor 275-630 275-620
Srednja medicinska škola Tahmiščina 2 202-005 666-185
Srednja medicinska škola - Jezero Patriotske lige 67a 652-416 443-987
Srednja muzička škola Josipa Štadlera 1 207-951 441-958
Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Armaganuša 29 +387 33 205-942 +387 33 205-942
Srednja škola metalskih zanimanja Zmaja od Bosne 8 207-369 207-369
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Hamdije Kreševljakovića 55 443-371 262-900
Srednja škola primijenjenih umjetnosti Gimnazijska 11 262-580 440-520
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Vilsonovo Šetalište 11 641-036 641-036
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Velešići 2 561-941 561-940
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Medrese 5 531-675 531-675
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Emira Bogunića Čarlija 2 764-225 764-225
Srednja ugostiteljsko-turistička škola Dugi sokak 9 232-828 534-633
Srednja zubotehnička škola Čekaluša 84 262-180 262-180
Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš Kakanjska 16 +387 33 400-815 +387 33 400-815
Srednjoškolski centar Hadžići Ul. 6. mart br. 19 420-337 420-337
Srednjoškolski centar Vogošća Jošanička 119 424-180 432-638
Treća gimnazija Vilsonovo šetalište 16 279-251 279-250;
Željeznički školski centar Ložionička 8 722-941 722-940
Privatna
Naziv Adresa Fax Telefon
Gimnazija Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology Bistrik br. 7, 71000 Sarajevo
Privatna internacionalna gimnazija "Bloom" Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Srednja škola MAARIF KOLEDŽ Banjalučka 14, 71000 Sarajevo 033/957-440