Lista ustanova

Ustanove obrazovanja odraslih
Naziv Adresa Fax Telefon
Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" Džemala Bijedića br. 122, Sarajevo 033/641-664 033/710-650
Centar za obrazovanje i poduzetništvo Alojza Benca 4, Sarajevo 71000 i Igmanska bb, Vogošća 71320 +387 33 425 367 +387 33 425 365
JU Osnovna škola "Džemaludin Čaušević" - formalno obrazovanje Prvomajska 24, Sarajevo 033/611-651 033/713-820
Šabić d.o.o. - Pravni subjekat za obrazovanje odraslih Radićeva 4D, Sarajevo
Privatna
Naziv Adresa Fax Telefon
Multicom d.o.o - Centar za poslovnu edukaciju Kolodvorska 5, 71000 Sarajevo +387 33 260 505