Lista ustanova

Privatna
Naziv Adresa Fax Telefon
BH Centar za obrazovanje odraslih Mula Mustafe Bašeskije br. 6, 71000 Sarajevo 033/265-775
Multicom d.o.o - Centar za poslovnu edukaciju Kolodvorska 5, 71000 Sarajevo +387 33 260 505
Ustanove obrazovanja odraslih
Naziv Adresa Fax Telefon
Centar za edukaciju "Centrotrans", Sarajevo Kurta Schorka br.14, 71000 Sarajevo 033/770-853 033/770-800
Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" Džemala Bijedića br. 122, Sarajevo 033/641-664 033/710-650
Centar za obrazovanje i poduzetništvo Alojza Benca 4, Sarajevo 71000 i Igmanska bb, Vogošća 71320 +387 33 425 367 +387 33 425 365
JU Osnovna škola "Džemaludin Čaušević" - formalno obrazovanje Prvomajska 24, Sarajevo 033/611-651 033/713-820
Privatna ustanova za obrazovanje odraslih „Senad Hair Academy“ Grbavička br. 8a, 71000 Sarajevo
Šabić d.o.o. - Pravni subjekat za obrazovanje odraslih Radićeva 4D, Sarajevo
Javna
Naziv Adresa Fax Telefon
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš Kakanjska br. 16, Ilijaš, 71380 033/400-815 033/400-813, 033/400-815