Lista ustanova

Privatna
Naziv Adresa Fax Telefon
BH Centar za obrazovanje odraslih Mula Mustafe Bašeskije br. 6, Sarajevo 033/265-775
Multicom d.o.o - Centar za poslovnu edukaciju Kolodvorska 5, Sarajevo +387 33 260 505
Ustanove obrazovanja odraslih
Naziv Adresa Fax Telefon
Centar za edukaciju "Centrotrans", Sarajevo Kurta Schorka br.14, Sarajevo 033/770-853 033/770-800
Centar za edukaciju "DIZART" Halilovići br. 45, Sarajevo
Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" Džemala Bijedića br. 122, Sarajevo 033/641-664 033/710-650
Centar za edukaciju i treninge " AZUR" Vitomira Lukića br. 12a, 71000 Sarajevo
Centar za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Skenderija br. 72, 71000 Sarajevo 033/214-607
Centar za obrazovanje i poduzetništvo Alojza Benca 4, Sarajevo i Igmanska bb, Vogošća +387 33 425 367 +387 33 425 365
Centar za obrazovanje odraslih SERDA Kolodvorska br. 6, Sarajevo
CPCD - SMART centar za obrazovanje odraslih Gradačačka bb, 71000 Sarajevo 033 644-810
Internacionalni Univerzitet u Sarajevu - Centar za cjeloživotno učenje - IUS Life Hrasnička cesta 15, Ilidža
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo Patriotske lige 41, Sarajevo 033/211-537
JU Osnovna škola "Džemaludin Čaušević" - formalno obrazovanje Prvomajska 24, Sarajevo 033/611-651 033/713-820
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Franca Lehara br. 5, Sarajevo 033/214-543 033/214-543, 033/213-290
JU Srednja škola metalskih zanimanja Zmaja od Bosne br. 8, Sarajevo 033/275-630 033/275-600
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Hamdije Kreševljakovića br. 55 033/443-371 033/262-900
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Vilsonovo šetalište 11, Sarajevo 033/641-036
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Velešići br. 2, 71000 Sarajevo 033/561-941 033/561-942
JU Srednjoškolski centar Hadžići 6. mart br. 19, Hadžići 033/420-337 033/580-710
JU „Bosanski kulturni centar“ Kantona Sarajevo Branilaca Sarajeva br. 24, 71000 Sarajevo 033/586-777
Privatna ustanova za obrazovanje odraslih „Senad Hair Academy“ Grbavička br. 8a, Sarajevo 033/715-615
Privredna komora Kantona Sarajevo La Benevolencija br. 8, Sarajevo 033/250-138 033/250-100
Šabić d.o.o. - Pravni subjekat za obrazovanje odraslih Radićeva 4D, Sarajevo 033/557-020
TRI D Centar za obrazovanje Alipašina bb, Sarajevo
Ustanova za obrazovanje odraslih "Nova zanimanja" Hamdije Kreševljakovića br. 18, Sarajevo
Javna
Naziv Adresa Fax Telefon
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš Kakanjska br. 16, Ilijaš, 71380 033/400-815 033/400-813, 033/400-815