Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Univerzitet u Sarajevu Obala Kulina Bana 7 226-379 226-378
"AL AMEL" Sarajevo Osik 8 230-294 230-294
Akademija likovnih umjetnosti Obala Maka Dizdara 3 664-883 664-883
Akademija scenskih umjetnosti Adresa: Obala Kulina Bana 11 272-361 215-277
Arhitektonski fakultet Patriotske lige 30 213-494 663-944
Centar “Vladimir Nazor” Azize Šaćirbegović 80 641-354 650-196
Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" Džemala Bijedića br. 122, Sarajevo 033/641-664 033/710-650
Centar za obrazovanje i poduzetništvo Alojza Benca 4, Sarajevo 71000 i Igmanska bb, Vogošća 71320 +387 33 425 367 +387 33 425 365
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Aleje Bosne srebrene 22 473-020 473-019, 460-745, 455-483
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Lukavička 6 473-020 473-019
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 440-969 664-523, 440-969
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Asima Ferhatovića 2 440-969 440-969
Četvrta gimnazija Mala aleja 69 636-704 636-704;
Četvrta osnovna škola - Ilidža Put Famosa 33 698-203 698-202
Deseta osnovna škola Ilidža Osik 210 230-209 564-540
Deveta osnovna škola Rakovička cesta 339 428-416 428-415
Dječiji vrtić “SVETA OBITELJ” Briješćanska bb Ilidža – Stup
Druga gimnazija Sutjeska 1 667-438 667-438
Druga osnovna škola - Ilidža Školska 1, Hrasnica 510-640 514-137
Ekonomski fakultet Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1 275-994 275-900