Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Emira Bogunića Čarlija 2 764-225 764-225
Srednja ugostiteljsko-turistička škola Dugi sokak 9 232-828 534-633
Srednja zubotehnička škola Čekaluša 84 262-180 262-180
Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš Kakanjska 16 +387 33 400-815 +387 33 400-815
Srednjoškolski centar Hadžići Anđelka Lažetića 17 420-337 420-337
Srednjoškolski centar Vogošća Jošanička 119 424-180 432-638
Stomatološki fakultet sa klinikama Bolnička 4a 443-395 443-269
Šumarski fakultet Zagrebačka 20 611-349 611-349
Treća gimnazija Vilsonovo šetalište 16 279-251 279-250;
Treća osnovna škola - Ilidža Nasihe Kapidžić Hadžić 1 638-473 638-479
Tursko – Bosanski Sarajevo Koledž Francuske Revolucije bb 697-099 944-115
Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology Hrasnička cesta 3a +387(0)33 975-030 +387(0)33 975-000
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR” Hamze Čelenke 1, Ilidža 523-550 523-550
Veterinarski fakultet Zmaja od Bosne 90 610-908 655-922
Vrtić "Sunce u Mjedenici" Mjedenica 34 +387(0)33 207-962
Zavod “Mjedenica” Mjedenica 34 207-962 207-963
Željeznički školski centar Ložionička 8 722-941 722-940