Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Institut za jezik Hasana Kikića 12 206-864 200-117
Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University Francuske revolucije bb +387(0)33 782 131 +387(0)33 782 130
Internacionalni univerzitet u Sarajevu - International University of Sarajevo Hrasnička cesta 15 +387 33 957 105 +387 33 957 101/1
JU "Djeca Sarajeva" La benevolencija 4 Sarajevo 663-677 213-529
JU Osnovna škola "Džemaludin Čaušević" - formalno obrazovanje Prvomajska 24, Sarajevo 033/611-651 033/713-820
Katolički bogoslovni fakultet Josipa Štadlera 5 441-252 533-516
Katolički školski centar - Osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 653-506 665-521
Katolički školski centar - srednja medicinska škola Šenoina 3 552-021 218-295
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Mehmed Paše Sokolovića 11 665-521 653-506
Mašinski fakultet Vilsonovo šetalište 9 653-055 656-562
Medicinski fakultet Čekaluša 90 203–670 663-743
Međunarodna njemačka škola Sarajevo - Internationale Deutsche Schule Sarajevo Buka 11-13 +387 33 560-520
Međunarodna osnovna škola ''Sarajevo'' Banjalučka bb 660-080 944-140
Međunarodna srednja škola Sarajevo Francuske revolucije bb 782-121 944-130
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića 1 033/562-218 033/562-128
Muzička akademija Josipa Štadlera 1/II 444-896 200-299
Orijentalni institut u Sarajevu Zmaja od Bosne 8b 387 33 225 353 387 33 225 353
OŠ “Bloom” Nalina bb 207-899 207-899
OŠ “Mehmed Handžić” Lužani bb - Ilidža 764-111 626-077
OŠ “Đulistan” Lješevo - Ilijaš 402-487 403-321