Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Hamdije Kreševljakovića br. 55 033/443-371 033/262-900
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Vilsonovo šetalište 11, Sarajevo 033/641-036
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Velešići br. 2, 71000 Sarajevo 033/561-941 033/561-942
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš Kakanjska br. 16, Ilijaš, 71380 033/400-815 033/400-813, 033/400-815
JU Srednjoškolski centar Hadžići 6. mart br. 19, Hadžići 033/420-337 033/580-710
JU „Bosanski kulturni centar“ Kantona Sarajevo Branilaca Sarajeva br. 24, 71000 Sarajevo 033/586-777
Katolički bogoslovni fakultet Josipa Štadlera 5 441-252 533-516
Katolički školski centar - Osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 653-506 665-521
Katolički školski centar - srednja medicinska škola Šenoina 3 552-021 218-295
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Mehmed Paše Sokolovića 11 665-521 653-506
Maarif Highschool (Srednja škola "Maarif") Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004
Maarif Primary School (Osnovna škola "Maarif") Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 062/271-004
Mašinski fakultet Vilsonovo šetalište 9 653-055 656-562
Medicinski fakultet Čekaluša 90 203–670 663-743
Međunarodna gimnazija "Richmond Park International Secondary School" Francuske revolucije bb 782-121 944-130
Međunarodna njemačka škola Sarajevo - Internationale Deutsche Schule Sarajevo Buka 11-13 +387 33 560-520
Međunarodna osnovna škola „Richmond Park International Primary school" Francuske revolucije bb 660-080 944-140
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića 1 033/562-218 033/562-128
Multicom d.o.o - Centar za poslovnu edukaciju Kolodvorska 5, Sarajevo +387 33 260 505
Muzička akademija Josipa Štadlera 1/II 444-896 200-299