Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Reisa Džemaludina Čauševića 1 033/562-218 033/562-128
Multicom d.o.o - Centar za poslovnu edukaciju Kolodvorska 5, 71000 Sarajevo +387 33 260 505
Muzička akademija Josipa Štadlera 1/II 444-896 200-299
Orijentalni institut u Sarajevu Zmaja od Bosne 8b 387 33 225 353 387 33 225 353
OŠ “Mehmed Handžić” Lužani bb - Ilidža 764-111 626-077
OŠ “Đulistan” Lješevo - Ilijaš 402-487 403-321
OŠ "Hadžići" Hadželi bb, 71240 Hadžići 033/408-810 033/408-811, 033/408-810
OŠ “ 6.mart ” Hadžići Anđelka Lažetića 5 420-120, 428-175 420-120
OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić Bjelašnička 59 416-623 417-527
OŠ “Al-Walidein-Gazzaz” Hasiba Brankovića 2 235-488 235-507
OŠ “Aleksa Šantić” Branislava Nušića 95 461-300 456-533, 461-300
OŠ “Alija Nametak” Zaima Šarca 15 211-075 652-297, 211-075
OŠ “Avdo Smailović” Adema Buće 63-b 640-654 619-155
OŠ “Behaudin Selmanović” Viteška 6, Briješće, Sarajevo 033/780-021 780-020
OŠ “Ćamil Sijarić” Braće Mulić 16 543-196 544-301, 543-196
OŠ “Čengić Vila I” Fetaha Bećirbegovića 2 640-220 653-759
OŠ “Džemaludin Čaušević” Prvomajska 24 713-820 611-651
OŠ “Edhem Mulabdić” Konak 1 239-013 236-044
OŠ “Fatima Gunić” Nerkeza Smailagića 18 472-752 545-181
OŠ “Grbavica II” Behdžeta Mutevelića bb 651-121 642-642