Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević” Mehmed paše Sokolovića 2 221-338 219-825
Pedagoški fakultet Skenderija 68 214–606 214-607
Perzijsko-Bosanski koledž sa internatom Lješevo b.b. 402-487 402-204
Peta gimnazija Senada Poturka Senčija bb 235-521 235-521
Peta osnovna škola - Ilidža Umihane Čuvidine 58 515-571 515-177
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne 8 667 - 429 653-033
PPU "Kids Land" Džemala Bijedića 2 +387(0)33 022-231
PPU "Osmijeh" Braće Begića bb +387(0)33 219-073
Pravni fakultet Obala Kulina bana 7 206-355 206-350
Predškolska ustanova "Bi-lingual nursery school" Sarajevo Trebinjska 8a Buća Potok 651-708
Predškolska ustanova "Bonum" Alipašina 22a 033/565-275 033/565-274
Predškolska ustanova "ĆU-ĆU" Trg međunarodnog prijateljstva br. 8
Predškolska ustanova "Dječiji vrtić Srce" Bjelave 54 275-700, 275-701
Predškolska ustanova "Hokus Pokus" Kranjčevića 13 062/119-998
Predškolska ustanova "International Montessori House" Avde Smajlovića 9 i Buka 11 +387 33 267-966 +387 33 718-140, +387 33 718-141, +387 33 267-965
Predškolska ustanova "Poni" Alipašina 37 205-232
Predškolska ustanova "Sretno djetinjstvo" Sarajevo Džemala Bijedića br. 297A +387(0)33 695-013
Predškolska ustanova "Sunshine International Pre-School" Dobojska br. 6 711-212 944-163, 944-165
Predškolska ustanova "Tvornica radosti" Ferhadija 10b 261-777
Predškolska ustanova "Vogolino" Jošanička 55 580-909, 580-891