Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
OŠ “Porodice ef. Ramić” – Vogošća Nova cesta 62 430-993 430-993
OŠ “Saburina” Saburina 4 538-340 538-340
OŠ “Safvet beg Bašagić” Gimnazijska 1 204-707 205-923, 204-707
OŠ “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” Iza Hrida 11 233-429 532-324
OŠ “Skender Kulenović” Bulevar Mimar Sinana bb 464-288 451-600
OŠ “Sokolje” Numan paše Ćuprilića do 17 765-542 765-540
OŠ “Srednje” Ilijaš Srednje bb 489-047 489-047
OŠ “Umihana Čuvidina” Smaje Šikala 1 766-410 541-009
OŠ “Velešićki heroji” Velešići 2 214-584 214-598
OŠ “Vladislav Skarić” Terezija 48 551-586 212-031
OŠ “Vrhbosna” Baruthana 60 240-100 240-100
OŠ “Zahid Baručija” – Vogošća Omladinska 14 430-615 432-650
OŠ “Zaim Kolar” – Trnovo Dejčići 438-000 438-001 , 438-000
OŠ “Zajko Delić” - Vogošća Slatinski put 3 485-409 426-830
Osma osnovna škola – Amer Ćenanović Ilidža Ilirska 2 (Butmir) 771-323 771-316, 771-321
Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo Kemala Kapetanovića 43 710-861 651-523
Osnovna muzička škola - Ilidža Josipa Slavenskog 24 623-170 623-400
Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Josipa Štadlera 1 444-234 212-410
OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević” Mehmed paše Sokolovića 2 221-338 219-825
Pedagoški fakultet Skenderija 68 214–606 214-607