Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Predškolska ustanova vrtić "Ribica" Igmanski put 85 +387(0)33 422-733
Predškolska ustanova vrtić "Rosice" Paromlinska 7 +387(0)33 525-028
Predškolska ustanova vrtić "Šareni Voz" Odobašina 10 +387(0)33 206-517
Predškolska ustanova vrtić "Skenderija" Skenderija 2 +387(0)33 208-234
Predškolska ustanova vrtić "Slavuj" Josipa Vancaša 25 +387(0)33 663-676
Predškolska ustanova vrtić "Srećica" Dobrinjske bolnice 4 +387(0)33 460-527
Predškolska ustanova vrtić "Trešnjica" Omladinska 12 +387(0)33 433-881
Predškolska ustanova vrtić "Višnjik" Bolnička 38 +387(0)33 203-255
Predškolska ustanova vrtić "Vrapčić" Husrefa Redžića 5 +387(0)33 205-004
Predškolska ustanova vrtić "Zeko" Adema Buće bb +387(0)33 644 880
Predškolska ustanova “AN-NUR” Hadžići Anđelka Lažetića 2 Hadžići 421-950 447-209
Predškolska ustanova “Behar” Ilijaš Lješevo bb Ilijaš 402-712 402-204
Predškolska ustanova “Palčić” Sarajevo Jukićeva 1. Sarajevo Koševsko brdo 061 183-869
Predškolska ustanova “Sunce” Sarajevo Sutjeska 1 Sarajevo 061 213-009
Prirodno-matematički fakultet Zmaja od Bosne 35 649-359 279-949
Privatna internacionalna gimnazija "Bloom" Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Privatna osnovna škola “Bloom” Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Privatna predškolska ustanova "PANDA" Jezero 1 061/192069
Privatna predškolska ustanova ''Bloom'', Sarajevo Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Privatna predškolska ustanova vrtić „Bombon“ Azize Šaćirbegović br. 9 061/192-254