Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Predškolska ustanova vrtić "Dječiji grad" Olimpijska bb +387(0)33 469-591
Predškolska ustanova vrtić "Dunje" Brčanska bb +387(0)33 648 984
Predškolska ustanova vrtić "Ilijaš" 19. Juli bb +387(0)33 402-217
Predškolska ustanova vrtić "Iskrica" Patriotske lige br. 16. +387(0)33 202-851
Predškolska ustanova vrtić "Kekec" Ferde Hauptmana 36 +387(0)33 616-331
Predškolska ustanova vrtić "Košuta" Aleja Lipa 49 +387(0)33 617-322
Predškolska ustanova vrtić "Labudovi" Gradačačka 145 +387(0)33 641-542
Predškolska ustanova vrtić "Labudovi" Prvomajska 41 +387(0)33 643 194
Predškolska ustanova vrtić "Lane" Hermana Koste 3 +387(0)33 202-981
Predškolska ustanova vrtić "Leptirići" Kranjčevićeva 23 +387(0)33 206-598
Predškolska ustanova vrtić "Makovi" Maka Dizdara 12 +387(0)33 220-211
Predškolska ustanova vrtić "Mašnica" Kemala Kapetanovića 25 +387(0)33 661-505
Predškolska ustanova vrtić "Pčelica" Jekovac 1 +387(0)33 233-430
Predškolska ustanova vrtić "Pony" Alipašina 37 +387(0)33 205-532
Predškolska ustanova vrtić "Radost-Hrasnica" A. Bojovića bb +387(0)33 698-338
Predškolska ustanova vrtić "Ribica" Igmanski put 85 +387(0)33 422-733
Predškolska ustanova vrtić "Rosice" Paromlinska 7 +387(0)33 525-028
Predškolska ustanova vrtić "Šareni Voz" Odobašina 10 +387(0)33 206-517
Predškolska ustanova vrtić "Skenderija" Skenderija 2 +387(0)33 208-234
Predškolska ustanova vrtić "Slavuj" Josipa Vancaša 25 +387(0)33 663-676