Lista ustanova

Naziv Adresa Fax Telefon
Predškolska ustanova vrtić "Rosica" Paromlinska 7 +387(0)33 525-028
Predškolska ustanova vrtić "Šareni Voz" Odobašina 10 +387(0)33 206-517
Predškolska ustanova vrtić "Skenderija" Skenderija 20 +387(0)33 208-234
Predškolska ustanova vrtić "Slavuj" Josipa Vancaša 25 +387(0)33 226-440
Predškolska ustanova vrtić "Srećica" Feriza Merzuka bb +387(0)33 460-527
Predškolska ustanova vrtić "Trešnjica" Omladinska 12 +387(0)33 433-881
Predškolska ustanova vrtić "Višnjik" Bolnička 38 +387(0)33 203-255
Predškolska ustanova vrtić "Vrapčić" Husrefa Redžića 5 +387(0)33 205-004
Predškolska ustanova vrtić "Zeko" Adema Buće 56 +387(0)33 644 880
Predškolska ustanova “Akademija radosti” Emerika Bluma br. 27, Sarajevo 033/810-930
Predškolska ustanova “Behar” Ilijaš Lješevo bb Ilijaš 402-712 402-204
Predškolska ustanova “Palčić” Sarajevo Jukićeva 1. Sarajevo Koševsko brdo 061 183-869
Predškolska ustanova “Sunce” Sarajevo Sutjeska 1 Sarajevo 061 213-009
Prirodno-matematički fakultet Zmaja od Bosne 35 649-359 279-949
Privatna internacionalna gimnazija "Bloom" Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Privatna osnovna škola “Bloom” Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Privatna predškolska ustanova "Al-Amel" Osik br. 60, 71210 Ilidža 033/230-357
Privatna predškolska ustanova "Bambini" Industrijska zona Garovci br.2, 71240 Hadžići 061/271-420
Privatna predškolska ustanova ''Bloom'', Sarajevo Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/865-564 033/207-899
Privatna predškolska ustanova vrtić „Bombon“ Azize Šaćirbegović br. 9 061/192-254