Ispravka dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Čengić-Vila I"

Na osnovu Zaključka Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS broj: 11-34-27483-37-1/19 od 19. 8. 2019. godine o ispravci Saglasnosti broj: 11-34-27483-37/19 od 6. 8. 2019. godine, Školski odbor donosi odluku o ispravci dijela teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini u JU OŠ „Čengić Vila I“ Sarajevo

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA J A V N OG K O N K U R S A ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI U JU OŠ „ČENGIĆ VILA I“ SARAJEVO

U tekstu Javnog konkursa JU OŠ „Čengić Vila I“ Sarajevo, koji je objavljen dana 8.8.2019. u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u tački a) briše se: „7. Nastavnik građanskog obrazovanja...1 izvršilac, 4 časa sedmično“ i „Nastavnik muzičke kulture....1 izvršilac, 4 časa sedmično“
Ostatak teksta javnog konkursa ostaje isti.
Ispravka dijela teksta javnog konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 21. 8. 2019. godine.