Ispravka dijela konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Stari Ilijaš"