Ispravka dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo

JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 8, na osnovu Odluke Školskog odbora (broj: 01-1-1072 od 22. 08. 2019. godine) objavljuje

ISPRAVKU
dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta
u školskoj 2019/2020. godini

U Javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini, objavljenog 05. 08. 2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo vrši se ispravka dijela teksta za poziciju pod rednim brojem 3. i to u dijelu teksta koji glasi: „Nastavnik/ica fizike, 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 02. 09. 2019. godine do 31. 08. 2020. godine“ mjenja se i glasi: „Nastavnik/ica fizike, 1 izvršilac 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 16. 08. 2020. godine“.
U dijelu Javnog konkursa za pozicije pod rednim brojem 1., 2., 4. i 5. vrši se ispravka i to u dijelu teksta koji glasi: „na određeno vrijeme od 02. 09. 2019. godine“ i mjenja se i glasi „na određeno vrijeme od 01. 09. 2019. godine“.
Rok za podnošenje prijava na objavljeni Javni konkurs se produžava za 8 (osam) dana od dana objave ove ispravke za poziciju 3. Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke Javnog konkursa bit će uzete u razmatranje kao i pristigle prijave kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ispravkom dijela Javnog konkursa (krajnji rok za prijavu je 05. 09. 2019. godine). Ostali dio teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini, ostaje nepromjenjen.