Ispravka dijela teksta Javnog konkursa za prijem u radni odnos u JU Osnovna škola "Podlugovi"

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: broj: 23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), člana 91. Pravila JU Osnovne škole "Podlugovi" u Podlugovima i Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: broj: 11- 34- 27750-27-1/18 od 13.12.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Podlugovi” Podlugovi o raspisivanju javnog konkursa, broj: 03-1387/18 od 27.12.2018. godine, objavljuje se:

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA
za prijem u radni odnos u školskoj 2018/2019 godini

U Javnom konkursu za prijem u radni odnos u školskoj 2018/2019 godini, koji je objavljen dana 28.12.2018. godine u dnevnom listu "Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo vrši se ispravka dijela teksta, u smislu da tekst: „Za radno mjesto pod brojem 5. kandidat treba da ispunjava posebne uslove : SSS – III stepen ili IV stepen stručne spreme i položen ispit iz PP zaštite i certifikat za upravljanje sistemom grijanja – kotlovnicom“ briše se.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs se produžava za 8 (osam) radnih dana od dana objave ove ispravke na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Ostali dio teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019 godini, objavljen 28.12.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje,” ostaje nepromijenjen.
Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke, uzet će se u razmatranje.

Napomena: Ispravka dijela teksta Javnog konkursa objavljena je 04.01.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.