Ispravka dijela teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo