Ispravka dijela teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Aneks"