Izmjena dijela teksta Javnog konkursa za prijem u radni odnos u JU OŠ „Saburina“

JU OŠ „Saburina“ Sarajevo
Saburina 4
71000 Sarajevo

Izmjena dijela teksta Javnog konkursa za prijem u radni odnos
u JU OŠ „Saburina“ Sarajevo

Javni konkurs JU OŠ „Saburina“ Sarajevo, objavljen dana 05.08.2019. u dnevnom listu „Oslobođenje“, mijenja se u dijelu teksta koji se odnosi na krajnji rok podnošenja prijava, tako da glasi:
Umjesto „Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja na zvaničnoj stranici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS. Krajnji rok za prijavu je utorak, 13.08.2019. godine.

Konkurs je objavljen i u Dnevnom listu ″Oslobođenje″ dana 05.08.2019. godine i ostaje otvoren do utorka 13.08.2019. godine.
treba da stoji:

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja na zvaničnoj stranici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS. Krajnji rok za prijavu je srijeda, 14.08.2019. godine.

Konkurs je objavljen i u Dnevnom listu ″Oslobođenje″ dana 05.08.2019. godine i ostaje otvoren do srijede 14.08.2019. godine.