Izmjena i dopuna teksta Janvog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Hrasno"