Izmjena i dopuna teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "9.maj" Pazarić