Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU OŠ „Porodice ef. Ramić“ Semizovac