Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u JU Gimnazija Obala Sarajevo