Javni konkurs za popunau radnih mjesta - JU Osnovna škola “UMIHANA ČUVIDINA”