Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Sarajevo