Konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2019/2020. godini u JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo

Na osnovu člana 76. a u vezi sa članom 143 Zakona o srednjem obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17) i Odluke Školskog odbora broj 114-01-1/19 od 07.08.2019.godine JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo, raspisuje:

K O N K U R S
ZA UPIS VANDREDNIH UČENIKA
u školskoj 2019/2020. godini

Upis vanrednih učenika/ica za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, razrednih, dopunskih i maturskih ispita za I, II, III i IV razred, za stručna zanimanja:

- Zubni tehničar
- Stomatološka sestra-tehničar

Konkurs je otvoren od 01.09.2019. do 30.09.2019. godine.

Dokumenti potrebni za upis:
- zahtjev za upis (preuzeti u školi)
- svjedočanstva o završenom prethodnom školovanju (originali)
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Upis se vrši svakog radnog dana, od 09:00 do 14:00 sati, u prostorijama Sekreterijata škole.

SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
S A R A J E V O
ulica Čekaluša 84.