Poništenje dijela javnog konkursa za prijem zaposlenika u JU Osnovna škola "Hrasno"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OSNOVNA ŠKOLA „HRASNO“

Broj:194/20
Datum: 03.03.2020. godine

Na osnovu odredaba Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine br: 35/17), Tumačenja Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine br: 35/17) br:11/03-02-sl./18 od 24.04.2019. godine , Školski odbor JU OŠ „Hrasno“ na dvadesetsedmoj (27.) redovnoj sjednici donosi

ODLUKU
I
kojom se poništava dio konkursa objavljanog na web stranici MONKS-a i dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 22.01.2020. godine

a) na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020 godine
1. nastavnik informatike ….1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično

II
Odluka će se objaviti na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i dnevnom listu „Oslobođenje“

III

OBRAZLOŽENJE
S obzirom da su se na gore pomenuto radno mjesto po javnom konkursu raspisanom 22.01.2020. godine na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, i dnevnom listu „Oslobođenje“, prijavila 2 kandidata, od kojih jedan nije pristupio provjeri radnih i stručnih sposobnosti, a drugi je nakon prijema Odluke o prijemu u radni odnos odustao, Školski odbor donosi Odluku kao u dispozitivu.

Predsjednica Školskog odbora
Džanela Malkić, prof.