Poništenje dijela teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Kovačići"

JU Osnovna škola "Kovačići" Sarajevo

Poništenje dijela javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Kovačići "
Na osnovu odredbi člana 94.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17, 33/17,30/19), odluke Školskog odbora01-1-57/2020 od 12.02.2020.godine ,člana 105. Pravila JU OŠ “Kovačići” Sarajevo ,objavljuje se:
PONIŠTAVA SE DIO TEKSTA J A V N OG K O N K U R S A ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI U JU OŠ „Kovačići“ SARAJEVO

Poništava se dio Javnog konkursa JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo, koji je objavljen dana 06.12.2019. u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo , a koji se odnosi na popunu slijedečeg radnog mjesta
a) na određeno vrijeme,od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020.godine za :

„1. Psiholog ...1 izvršilac, puno radno vrijeme norme “.

Ostali dio teksta Javnog konkursa ostaje nepromijenjen..

Poništenje dijela teksta javnog konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 13.02. 2020. godine.