Poništenje dijela teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ "Čengić Vila I"

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17, 33/17 i 30/19), člana 118. Pravila JU OŠ “Čengić-Vila I” Sarajevo i odluke Školskog odbora

PONIŠTAVA SE DIO TEKSTA J A V N OG K O N K U R S A ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI U JU OŠ „ČENGIĆ VILA I“ SARAJEVO

U tekstu Javnog konkursa JU OŠ „Čengić Vila I“ Sarajevo, koji je objavljen dana 27.12.2019. u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u tački b) poništava se: „10. Nastavnika u produženom boravku...1 izvršilac, puno radno vrijeme;
Ostatak teksta javnog konkursa ostaje isti.
Poništenje dijela teksta javnog konkursa će se objaviti u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na službenoj web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 17. 2. 2020. godine.